Nettbestilling av parkeringsbevis

  • Langtid: Pris per veke: kr 385,-

  • Korttid: 1-2 dagar, pris per døgn: kr 119,-

 


Årskort / Halvårskort / firmakort

Vi tilbyr fleire ulike parkeringsbevis, alt etter kva område du ønske, og kor lenge det skal gjelde. Årskort gjeld for 12 månader frå kjøpedato, og halvårskort gjeld for 6 månader frå kjøpedato.

Vi tilbyr eit avgrensa antal Firmakort mot eit tillegg på kr 500,- for dei som ønske eit kort som kan nyttast av meir enn to kjøretøy. Lik eit vanlig årskort/halvårskort kan det berre nyttast av eit kjøretøy om gongen, men det er ikkje låst til to faste registreringnummer. 

- Sone P2: Årskort kr 7000,-

- Sone P2: Halvårskort kr 4200,-

- Sone P7-2: Årskort Kr 7000,-  (utseld)

- Sone P7-2: Halvårskort Kr 4200,-  (utseld)

- Sone P16: Årskort kr 4000,- 

- Sone P16: Halvårskort kr 2400,- 

- Firmakort mot eit tillegg på kr 500,- på desse prisane!

Med forbehald om ledige plassar, og merk at ved å søke om parkeringsbevis godtar du HAPARK sine vilkår som du kan lese under skjema på denne sida. 

For å kunne bruke samme årskort på 2 biler må de registreres på samme avgiftsone.
Avgiftsone *
Skriv JA eller NEI om ønske firmakort mot tillegg kr 500,-

Hapark tar kontakt for bekreftelse og utlevering av kort.

Vilkår

  1. Parkeringsbeviset skal ligge godt synleg bak frontrute for kontroll.

  2. Parkeringsbeviset kan påførast inntil to registreringsnummer på same eigar. Firmakort skal påførast berre firmanamn.

  3. Eigar og den som opptrer på hans/hennar vegne pliktar å parkere på avtalte p-plassar.

  4. Parkering på feil p-plass kan medføre gebyr.

  5. Dersom utanforståande urettvist legg beslag på p-plassar, pliktar Hareid Parkeringsselskap AS å legge til rette for annan tenleg parkeringsplass.

  6. Ved endring av registreringsnummer pliktar leigetakar å melde frå til Hareid Parkeringsselskap for oppdatering. Når nytt kort er mottatt pliktar eigar å makulere gammalt kort.

  7. Årskort kan seiast opp med 3 månader varsel. Halvårskort kan ikkje seiast opp.